Pracujemy na Twoje zdrowie !

Telefon 24h/7 -

858 777 288

Telemedycyna lub medycyna na odległość to system, który za pomocą nowoczesnych technologii, pozwala pacjentom kontrolować swój stan zdrowia poza placówkami ochrony zdrowia, takimi jak przychodnia lub szpital. Zapewnia ciągłość opieki nad pacjentami przewlekle chorymi, w czasie rzeczywistym, pozwala dzielić się wynikami z lekarzem, co umożliwia kontrolę pacjenta i działania terapeutyczne.

Telemedycyna staje się bardzo istotnym narzędziem pozwalającym na efektywne prowadzenie pacjentów w poszczególnych liniach klinicznych, w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Do kogo skierowana jest telemedycyna?

• Pacjenci przewlekle chorzy (np. z cukrzycą).
• Pacjenci ograniczeni ruchowo lub czasowo.
• Pracownicy służby zdrowia.
• Placówki ochrony zdrowia.
• Administracja opieki zdrowotnej.
• Do systemu opieki zdrowotnej.
• Osoby, które chcą zaoszczędzić czas i pieniądze korzystając z usług zdrowotnych.

Korzyści z usług telemedycznych:

Dla lekarza:
• Łatwiejsza kontrola grup ryzyka.
• Szybszy i bardziej efektywny proces diagnostyczny.
• Niższe koszty prowadzenia działań profilaktycznych.
• Mniej działań leczniczych.
• Mniej pacjentów potrzebujących bezpośredniej opieki lekarskiej.
• Więcej czasu na istotne działania medyczne.
• Wprowadzenie nowych technik screeningowych (np. Badanie dna oka przy pomocy technik telemedycznych).

Dla pacjenta:
• Łatwiejszy dostęp do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi.
• Zmniejszona hospitalizacja i zredukowanie konieczności dojazdów pacjentów.
• Realnie większe bezpieczeństwo, zmniejszenie ryzyka powikłań, szybszego rozwoju choroby lub śmierci.
• Większa świadomość poprawnych zachowań zdrowotnych.
• Lepsze zdrowie i jakość życia.
• Mniejszy koszt uczestniczenia w działaniach profilaktycznych (oszczędność czasu i pieniędzy).

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.