Pracujemy na Twoje zdrowie !

Telefon 24h/7 -

858 777 288

Druga opinia lekarska

Jest usługą telemedyczną świadczona na podstawie dokumentacji medycznej, bez bezpośredniego kontaktu pacjenta z lekarzem wydającym opinię.

Razem z dokumentacją mogą być przesyłane bardziej szczegółowe pytania do lekarza wydającego opinię odnośnie diagnozy i możliwości leczenia w kraju i za granicą. Każdy z pacjentów wspierany jest przez zespół telemedyczny, który pozostaje z nim w stałym kontakcie i jest odpowiedzialny za całość procesu uzyskania Drugiej Opinii Lekarskiej. Po przygotowaniu, wstępnej analizie i skompletowaniu dokumentacji przez nasz zespół, przekazywana jest ona do specjalisty wydającego Drugą Opinie Lekarską.

Druga opinia może potwierdzać diagnozę i sposób leczenia, wskazywać na różnego rodzaju opcje i alternatywy dla danego przypadku. Specjaliści dobierani są indywidualnie do każdego przypadku w zależności od problemu klinicznego. Opinie kierowane są do specjalistów / subspecjalistów w zakresie danego problemu klinicznego. W przypadkach bardzo złożonych opinia może być wydana przez zespół specjalistów. W określonych przypadkach możliwa jest wizyta u lekarza wydającego opinię lub zorganizowanie leczenia w danym ośrodku w kraju lub za granicą.