Pracujemy na Twoje zdrowie !

Telefon 24h/7 -

858 777 288

O nas

Zespół Centrum Telemedycznego to wykwalifikowani pracownicy Centrum, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i lekarze specjaliści, którzy fachowo, szybko i skutecznie są w stanie udzielić pomocy i opieki naszym pacjentom.

Od 25 lat świadczymy usługi opieki medycznej opartej na nowoczesnych technologiach. Nasze usługi telemedyczne pozwalają na lepsze, prostsze i bardziej efektywne leczenie pacjenta chorego w domu i w ośrodku medycznym. Usługi Teleopieki natomiast zapewniają bezpieczeństwo i pozwalają na wezwanie pomocy w każdej sytuacji.Nowoczesne rozwiązania i technologie dla szpitali i domów opieki pozwalają na wyższe standardy leczenia, a zarazem na niższe koszty ich funkcjonowania.

Celem naszych usług jest:
• Szybkie, precyzyjne i nakierowane na uzyskanie adekwatnej pomocy powiadomienie o zdarzeniu losowym – efektem jest nie tylko realne zmniejszenie szkody jako wartości materialnej ale przede wszystkim uratowanie życia i zdrowia.
• Zaoferowanie pomocy adekwatnej do potrzeb – wstępna ocena zdarzenie pozwala w wielu przypadkach uniknąć kosztów zbędnych świadczeń.
• Powiększenie realnych możliwości i opcji pomocy daje klientowi poczucie lepszej opieki i większej dostępności usług z zakresu medycyny.
• Usprawnienie obiegu i dostępności informacji jako kluczowego elementu modelu usług

A to wszystko:
SZYBKO- ok.68% spraw kierowanych do telekonsultacji nie wymaga dalszej opinii lekarskiej
TRAFNIE- telekonsultacje umożliwiają przekierowanie na właściwy poziom referencyjny (usprawnienie opieki i redukcja kosztów).
KOMPLEKSOWO- Opinie pacjentów są dowodem na efektywność i adekwatność dedykowanej pomocy medycznej. Kompleksowość jest dodatkowym atutem.